Chức Năng Test Áp Dụng Cho Máy Chủ Mới

Giới thiệu chức năng test

 

 • Server test của máy chủ Huyết Kiếm sẽ được mở vào 11h00 ngày 10/06/2021
 • Khi tham gia test bạn sẽ được nhận:
  • Túi tân thủ
  • Tu luyện châu
  • 3 Túi 24 ô
  • Tuyệt đỉnh Trục Nhật (Hỏa Kì Lân)

 • Sau khi gia nhập môn phái và chọn hệ phái, các bạn bấm chuột phải vào túi tân thủ, chọn chức năng test
  • Lưu ý: Phải chọn hệ phái trước khi sử dụng vì vật phẩm nhận được sẽ theo hệ phái mà bạn chọn cho nhân vật.

 

Các chức năng test:

 • Thêm Bạc & Đồng: Nhận thêm bạc, bạc khóa, đồng, đồng khóa tương ứng
 • Cường hóa max ấn: Cường hóa max 2 dòng Cường hóa và Nhược hóa Ngũ hành tương khắc.
  • Lưu ý: Các bạn nhớ nhận Ngũ hành ấn qua hòm thư rồi mặc lên người rồi mới cường hóa ấn nhé
 • Nhận mật tịch cao: Nhận mật tịch Cao của hệ phái đang sử dụng.
 • Tu luyện mật tịch: Tăng max level của mật tịch đang sử dụng.
 • Luyện Max Skill mật tịch: Nhận max level kỹ năng mật tịch tùy chọn
 • Trang bị Test: Nhận set đồ +16 Hoàng kim đã luyện hóa tùy chọn.
 • Phi Phong: Nhận phi phong 10
 • Quan hàm & Quan ấn: Nhận Quan ấn Hoàng Đế
 • Danh vọng: Nhận full điểm Danh vọng
 • Shop vũ khí Tần Lăng: Mua vũ khí hoàng kim
 • Cường hóa +16: Cường hóa vật phẩm lên +16
 • Vật phẩm nhiệm vụ cấp 110: 5 thành phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ và 5 thành phẩm Tiêu Dao Cốc để làm nhiệm vụ 110.