Thương Hội

Nhiệm vụ Thương Hội là một trong những nhiệm vụ mang đến nhiều phần thưởng cho quý đồng đạo. Đồng đạo dễ dàng tham gia nhiệm vụ này vì điều kiện khá dễ dàng.

Điều kiện tham gia

Cách thức tham gia

Khi hội đủ điều kiện, đồng đạo có thể tìm đến Chủ Thương Hội để nhận nhiệm vụ Thương Hội. Một nhiệm vụ Thương Hội bao gồm 40 bước.

Sau khi hoàn thành xong 40 bước mới được xem là hoàn thành 1 nhiệm vụ Thương Hội.

NPC Chủ Thương Hội Vị trí
Biện Kinh Phủ – 200/187
Dương Châu Phủ – 197/207
Lâm An Phủ – 219/244
Phượng Tường Phủ – 219/212
Thành Đô Phủ – 201/203
Tương Dương Phủ – 200/191
Đại Lý Phủ – 185/212
Nhiệm vụ thương hội bao gồm 3 loại chính:
 • Đưa thư : Đưa thư của thương hội đến vị trí Người Liên Lạc Thương Hội, do chủ Thương Hội chỉ định.
 • Thu thập : Thu thập các vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu.
 • Sưu tầm : Sưu tầm các lệnh bài do chủ Thương Hội yêu cầu.

Nhiệm vụ Thương Hội tuy không khó để thực hiện nhưng đòi hỏi quý đồng đạo phải có sự kiên trì vì có nhiều nhiệm vụ thu thập. Để nhận nhiệm vụ, đồng đạo có thể gặp Chủ Thương Hội ở các thành thị lớn.

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế Đối thoại để nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thu thập

Trong lúc thu thập có thể bị các NPC canh giữ đánh trọng thương.

Kiếm Thế Sau khi thu thập đủ vật phẩm yêu cầu, về gặp Chủ Thương Hội trả nhiệm vụ. Đặt các vật phẩm yêu cầu vào khung giao dịch với NPC và nhấn Đồng ý.

Nhiệm vụ sưu tầm

Nhiệm vụ này yêu cầu thu thập các lệnh bài trong các tính năng của Kiếm Thế như: Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc, Danh Bổ Lệnh, Lệnh bài nghĩa quân…

Sau khi nhận nhiệm vụ, tham gia tính năng tương ứng với nhiệm vụ được giao, đánh quái hoặc vượt ải có thể nhận được lệnh bài thương hội mà NPC Thương Hội yêu cầu.

 

Nhiệm vụ đưa thư

Hình ảnh Ghi chú
 • Nhiệm vụ yêu cần đưa thư cho NPC được Chủ Thương Hội chỉ định, NPC chỉ định có thể ở trong Bạch Hổ Đường hay ở chiến trường Tống Kim.
Kiếm Thế
Kiếm Thế
 • Tham gia vào các hoạt động có thể tìm thấy vị trí của NPC Người Liên Lạc Thương Hội, đối thoại và đưa vật phẩm vào khung giao dịch với NPC.

Hộp thu thập Lệnh bài Thương Hội

Hình ảnh Ghi chú

Đồng đạo có thể nhận Hộp Thu thập Lệnh tài Thương Hội từ Chủ Thương Hội bằng cách:

 • Đối thoại với Chủ Thương Hội chọn Không muốn làm.
 • Chọn tiếp Nhận Hộp thu thập Lệnh bài Thương Hội.

Kiếm Thế

 • Nhấp chuột phải vào Lệnh bài muốn cất để đưa vào Hộp Thu thập Lệnh bài Thương hội.
 • Lệnh bài được chọn sẽ tự động được đưa vào hộp.
Kiếm Thế
 • Có thể Gửi hay Rút vật phẩm từ Hộp thu thập Thương Hội.
 • Nhấp chuột phải vào hộp thu thập sau đó chọn vật phẩm mình muốn.

Đổi Bạc khoá hàng tuần

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế Khi đạt điều kiện như yêu cầu thì có thể đổi Bạc khóa từ Chủ Thương Hội.

Kiếm Thế

Mỗi tuần có thể đổi tối đa 30 vạn Bạc khóa

Kiếm Thế

Xem Cẩm nang (F12) để xem những vật phẩm có thể đổi