Sự kiện Vu Lan Báo Hiếu (16/07 – 31/07)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h01 Ngày 16/07 đến 23h59 Ngày 31/07 (Hết ngày 31/07).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

NPC liên quan

HÌNH ẢNH GHI CHÚ
Tin Tức | Kiếm Thế - Ông Vua dòng Game Nhập Vai Kiếm Hiệp Online
NPC Sứ Giả Hoạt Động
 • Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn
 • Chức năng:
  • Xem tiến độ đã nhận event
  • Đổi Điểm event

Thu thập Hoa Sen

 • Hoa Sen đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
HOẠT ĐỘNG GHI CHÚ
Tham gia Bạch Hổ Đường +1 Hoa Sen
Tham gia Tiêu Dao Cốc +1 Hoa Sen
Tống Kim đạt 3.000 – 4.999 tích lũy +4 Hoa Sen
Tống Kim đạt 5.000 – 6.999 tích lũy +6 Hoa Sen
Tống Kim đạt 7.000 – 9.999 tích lũy +8 Hoa Sen
Tống Kim đạt 10.000 tích lũy +10 Hoa Sen
Hoàn thành 50 nhiệm vụ nghĩa quân +5 Hoa Sen
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Hoa Sen

Công thức ghép vật phẩm

CÔNG THỨC THÀNH PHẨM
1 Hoa Sen + 1 vạn đồng 1 Điểm Event (Được tính luôn vào nhân vật)

Phần thưởng Điểm Event

 • Việc tích Điểm Event giống như tích nạp thẻ, mỗi mốc nhận tối đa 1 lần bạn cứ dùng sau đó đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng, ví dụ:
  • Nhận 200 Điểm Event sẽ nhận toàn bộ phần thưởng các mốc 50, 100, 150 và 200
  • Lần tiếp theo nhận thêm 200 điểm tổng tích lũy lên 400 điểm sẽ nhận được phần thưởng các mốc 300, 350 và 400 (các mốc dưới đã nhận không thể nhận thêm)
 • Sử dụng từng cái sẽ KHÔNG CÓ PHẦN THƯỞNG
 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật nhận tối đa 1000 Điểm Event
  SỬ DỤNG PHẦN THƯỞNG MỐC SỬ DỤNG PHẦN THƯỞNG
  100
  • 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
  • 1 Huyền Tinh Cấp 7 khóa
  • 75 vạn Bạc Khóa
  • 24 vạn Đồng Khóa
  • 200 Tiền Du Long
  200
  • 20.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
  • 1 Huyền Tinh Cấp 7 khoá
  • 75 vạn Bạc Khóa
  • 24 vạn Đồng Khóa
  • 300 Tiền Du Long
  300
  • 30.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
  • 1 Huyền Tinh Cấp 7 khóa
  • 75 vạn Bạc Khóa
  • 24 vạn Đồng Khóa
  • 300 Tiền Du Long
  400
  • 30.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
  • 1 Huyền Tinh Cấp 7 khóa
  • 75 vạn Bạc Khóa
  • 24 vạn Đồng Khóa
  • 400 Tiền Du Long
  500
  • 40.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
  • 1 Huyền Tinh Cấp 8 khóa
  • 75 vạn Bạc Khóa
  • 24 vạn Đồng Khóa
  • 400 Tiền Du Long
  • 1 Tần Lăng-Hòa Thị Bích khóa
  600
  • 40.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
  • 2 Huyền Tinh Cấp 8
  • 75 vạn Bạc Khóa
  • 24 vạn Đồng Khóa
  • 500 Tiền Du Long
  • 1 Tần Lăng-Hòa Thị Bích khóa
  700
  • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
  • 1 Huyền Tinh Cấp 9
  • 75 vạn Bạc Khóa
  • 24 vạn Đồng Khóa
  • 500 Tiền Du Long
  • 2 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
  800
  • 70.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
  • 1 Huyền Tinh Cấp 9
  • 75 vạn Bạc Khóa
  • 24 vạn Đồng Khóa
  • 600 Tiền Du Long
  • 2 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
  900
  • 70.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
  • 1 Huyền Tinh Cấp 9
  • 75 vạn Bạc Khóa
  • 24 vạn Đồng Khóa
  • 600 Tiền Du Long
  • 3 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
  1000
  • 70.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
  • 1 Huyền Tinh Cấp 9
  • 75 vạn Bạc Khóa
  • 24 vạn Đồng Khóa
  • 700 Tiền Du Long
  • 4 Tần Lăng-Hòa Thị Bích