Sự kiện đua TOP máy chủ mới

 • Thời gian: Bắt đầu từ 11h ngày 12/06/2021
 • Hạng áp dụng: Vinh Dự Tài Phú, Vinh dự Võ Lâm, Vinh Dự Thủ Lĩnh
 • Cập nhật cuối: Thời điểm cập nhật bảng vinh dự lúc 3h sáng Ngày 19/06/2021
 • Thời gian nhận thưởng: Ngày 19/06/2021
 • Lưu ý top sẽ được tính riêng từng loại 1 nhân vật có thể nhận cả 3 top.
HẠNG PHẦN THƯỞNG
Hạng 1
 • 100 vạn đồng
 • 200 vạn đồng khóa
 • 300 vạn bạc khóa
 • 2 Huyền Tinh 10 khóa
 • 10 Hòa Thị Ngọc
Hạng 2
 • 80 vạn đồng
 • 150 vạn đồng khóa
 • 200 vạn bạc khóa
 • 1 Huyền Tinh 10 khóa
 • 5 Hòa Thị Ngọc
Hạng 3
 • 60 vạn đồng
 • 100 vạn đồng khóa
 • 200 vạn bạc khóa
 • 1 Huyền Tinh 10 khóa
Hạng 4 – 10
 • 40 vạn đồng
 • 50 vạn đồng khóa
 • 100 vạn bạc khóa
 • 2 Huyền Tinh 9 khóa