LỊCH TRÌNH MỞ CẤP DỰ KIẾN MÁY CHỦ HUYẾT KIẾM

Lưu ý: Lịch trình chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian thực tế sẽ điều chỉnh trong trường hợp người chơi max cấp nhanh hay chậm đảm bảo tiến độ newbie có thể theo kịp.

Ngày Lịch trình
12/6/2021 –       Khai mở máy chủ Huyết Kiếm

–       Tạo nhân vật lv 60

–       Giới hạn max cấp 79

–       Mở boss 55

18/6/2021 –       Mở boss 75
2/7/2021 –       Mở giới hạn max cấp 89
3/7/2021 –       Mở Tiêu Dao Cốc
16/7/2021 –       Mở giới hạn max cấp 99

–       Mở Bạch hổ đường Cao Cấp

17/7/2021 –       Mở Boss 95
6/8/2021 –       Mở giới hạn cấp 109

–       Mở Tần Lăng và Boss TTH

–       Mở Phó Bản Lâu Lan

27/8/2021 –       Mở giới hạn cấp 119
17/9/2021 –       Mở giới hạn cấp 129
18/9/2021 –       Mở Bạch hổ đường Hoàng Kim
15/10/2021 –       Mở giới hạn cấp 140
2/12/2021 –       Mở giới hạn cấp 150